O nás

Občanské sdružení Kladno Záporno vzniklo při přípravě prvního čísla stejnojmenné kulturní revue v září 2006. Název sdružení a časopisu odkazuje k městu Kladnu a k aktivitám, při nichž se již v minulosti objevilo spojení Kladno±Záporno (doprovodné akce k bienále Industriální stopy 2005), ale také naznačuje otevřenost k různým pólům a úhlům pohledu. Jak to vyjádřila jedna čtenářka časopisu: "Já si v tom čtu to Kladno, můj muž Záporno!"

Od ledna 2007 provozuje o. s. Kladno Záporno také webové stránky Kladno minulé.

 

Kdo jsme?

Název časopisu: Kladno Záporno - kulturní revue pro Kladno
Perioda: půlročník
Vydavatel: o. s. Kladno Záporno
IČO: 270 41 565
Adresa: V. Burgra 136, 272 01 Kladno

Číslo účtu: 2800149531/2010 (Fio banka)
e-mail: redakce@kladno-zaporno.cz

Kulturní revue Kladno Záporno a její internetová podoba jsou koncipovány jako otevřený prostor. Příspěvky připravuje širší redakční okruh a jsou čteny a recenzovány odbornými spolupracovníky. Některé texty mohou vyjadřovat subjektivní hodnocení a nevyjadřují stanovisko redakce.

 

Redakční okruh

 • Marek Bečka
 • Jan Červený
 • Roman Hájek
 • Lukáš Krinke
 • Petra Líbová
 • Eva Srpová
 • Jan Štěpánek
 • Dagmar Šubrtová
 • Zuzana Vlčková

 

Exkluzivní autoři

 • Václav Cílek
 • Radek Mikuláš
 • Jan Albert Šturma
Kde se o nás mluví?